Téarmaí Úsáide

Téarmaí Úsáide ga

Téarmaí Seirbhíse

rialaíonn Na Téarmaí Seirbhíse seo d ‘ úsáid GetTerms.io agus aon seirbhísí gaolmhara a sholáthraíonn General Labs. Trí rochtain GetTerms.io, aontaíonn tú cloí leis na Téarmaí Seirbhíse seo agus gach dlí agus rialachán is infheidhme a chomhlíonadh. Baineann an comhaontú seo le d ‘ úsáid aon táirge a ghintear duit trí GetTerms.io, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta dár ndoiciméid “Téarmaí Seirbhíse”, “Beartas Príobháideachta”, agus “Beartas Fianán”. Mura n-aontaíonn tú leis na Téarmaí Seirbhíse seo, tá cosc ort úsáid nó rochtain a fháil GetTerms.io agus ó úsáid a bhaint as aon seirbhísí eile a chuirimid ar fáil. Coimeádaimid an ceart aon Cheann de na Téarmaí Seirbhíse seo a athbhreithniú agus a leasú de réir ár rogha Féin amháin. Ar é sin a dhéanamh, déanfaimid an leathanach seo a nuashonrú. Tiocfaidh aon athruithe ar Na Téarmaí Seirbhíse seo i bhfeidhm láithreach ó dháta a bhfoilsithe. Nuashonraíodh Na Téarmaí Seirbhíse seo an 6 iúil 2021.

< h3>Teorainneacha Úsáide

< p>ag baint úsáide As GetTerms.io, barántas tú thar ceann tú féin, d ‘ úsáideoirí, agus páirtithe eile a ndéanann tú ionadaíocht orthu nach ndéanfaidh tú:
a mhodhnú, a chóipeáil, a ullmhú oibreacha díorthach de, decompile, nó innealtóir droim ar ais aon ábhar agus bogearraí atá ar an GetTerms.io suíomh gréasáin;
aon chóipcheart nó nodaireachtaí dílseánaigh eile a bhaint as aon ábhar agus bogearraí ar an GetTerms.io suíomh gréasáin;
na hábhair a aistriú ón GetTerms.io suíomh gréasáin do dhuine eile nó “scáthán” na hábhair ar aon fhreastalaí eile;
úsáid go feasach nó go faillíoch an GetTerms.io suíomh gréasáin nó aon cheann dá sheirbhísí gaolmhara ar bhealach a dhéanann mí-úsáid nó cur isteach ar ár líonraí nó ar aon seirbhís eile a sholáthraímid;
úsáid GetTerms.io nó a sheirbhísí gaolmhara chun aon ábhar ciaptha, mígheanasach, graosta, calaoiseach nó neamhdhleathach a tharchur nó a fhoilsiú;
úsáid GetTerms.io nó a sheirbhísí gaolmhara de shárú ar aon dlíthe nó rialacháin is infheidhme;
úsáid GetTerms.io i gcomhar le fógraíocht nó turscar neamhúdaraithe a sheoladh;
sonraí úsáideora a fhómhar, a bhailiú nó a bhailiú gan toiliú an úsáideora; nó
úsáid GetTerms.io nó a sheirbhísí gaolmhara ar bhealach a d ‘ fhéadfadh sárú a dhéanamh ar phríobháideacht, ar chearta maoine intleachtúla, nó ar chearta eile tríú páirtithe.
Maoin Intleachtúil
An mhaoin intleachtúil sna hábhair atá ar an suíomh gréasáin seo agus na táirgí a ghineann GetTerms.io atá faoi úinéireacht nó ceadúnaithe do GetTerms.io, agus cosanta ag an dlí cóipchirt agus trádmhairc is infheidhme. Tugaimid cead dár gcustaiméirí a dtáirge ceannaithe a úsáid le haghaidh úsáide pearsanta nó tráchtála ar fhearann amháin (1) amháin. Tugaimid cead do chuairteoirí ár láithreáin ghréasáin téacs an táirge a ceannaíodh a chur in eagar de réir mar is gá ar bhonn leanúnach, chun freastal ar riachtanais an láithreáin ghréasáin ar an bhfearann sonraithe. Is ionann na ceadanna seo agus ceadúnas a dheonú, ní aistriú teidil. Tiocfaidh deireadh leis an gceadúnas seo go huathoibríoch má sháraíonn tú aon cheann de na srianta Seo nó Na Téarmaí Seirbhíse, agus féadfaidh muid é a fhoirceannadh tráth ar bith.

Dliteanas

< P>Táirgí a ghineann GetTerms.io tá siad bunaithe ar theimpléad “one size fits most”, agus níl siad deartha chun riachtanais shonracha do ghnó nó do shuíomh gréasáin agus/nó aip a chomhlíonadh. Ní chuirimid comhairle dlí ar fáil, agus molaimid go láidir duit dul i gcomhairle le do dhlíodóir féin chun comhairle dlí a fháil nó mura bhfuil tú cinnte an dteastaíonn leasuithe ar do tháirge ceannaithe ó do chúinsí áirithe. Cuirtear ár suíomh gréasáin agus na hábhair ar ár suíomh gréasáin ar fáil ar bhonn’ mar atá’. A mhéid a cheadaítear leis an dlí, ní dhéanaimid aon bharántais, sainráite nó intuigthe, agus leis seo séanann agus faillí gach barántas eile lena n-áirítear, gan teorainn, barántais intuigthe nó coinníollacha indíoltachta, oiriúnacht chun críche áirithe, nó neamh-shárú ar mhaoin intleachtúil nó sárú eile ar chearta. Ní bheidh muid féin nó ár soláthraithe faoi dhliteanas in aon chás as aon chaillteanas iarmhartach a d ‘fhulaing tú féin nó aon tríú páirtí a eascraíonn as úsáid nó neamhábaltacht úsáide GetTerms.io, fiú má tugadh fógra dúinn féin nó d’ ionadaí údaraithe, ó bhéal nó i scríbhinn, faoin bhféidearthacht go ndéanfaí damáiste den sórt sin. I gcomhthéacs an chomhaontaithe seo, sainmhínímid “caillteanas iarmhartach” mar chaillteanas iarmhartach, caillteanas indíreach, caillteanas brabúis fíor nó réamh-mheasta, caillteanas sochair, caillteanas ioncaim, caillteanas gnó, caillteanas dea-thoil, caillteanas deiseanna, caillteanas coigiltis, caillteanas clú, caillteanas úsáide agus/nó caillteanas nó éilliú sonraí, cibé acu faoi reacht, conradh, cothromas, tort (lena n-áirítear faillí), slánaíocht nó eile. Toisc nach gceadaíonn roinnt dlínsí teorainneacha ar bharántais intuigthe, nó teorainneacha dliteanais i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha, b ‘ fhéidir nach mbeidh feidhm ag na teorainneacha seo maidir leat.

Scrollaigh go dtí suasArrow Up