Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden ni

Algemene Voorwaarden

< P> deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van GetTerms.io en alle gerelateerde diensten die worden aangeboden door General Labs. Door toegang GetTerms.io, gaat u ermee akkoord zich te houden aan deze Servicevoorwaarden en te voldoen aan alle toepasselijke wet-en regelgeving. Deze overeenkomst strekt zich uit tot uw gebruik van elk product dat Voor U is gegenereerd door GetTerms.io, inclusief maar niet beperkt tot onze” Servicevoorwaarden”,” Privacybeleid “en” Cookiebeleid ” documenten. Als u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, is het u verboden gebruik te maken van of toegang te krijgen tot GetTerms.io en van het gebruik van andere diensten die wij leveren. Wij behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden naar eigen goeddunken te herzien en te wijzigen. Als we dit doen, zullen we deze pagina bijwerken. Alle wijzigingen in deze Servicevoorwaarden worden onmiddellijk van kracht vanaf de datum van publicatie. Deze Servicevoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 6 juli 2021.

gebruiksbeperkingen

door gebruik te maken van GetTerms.io, garandeert u namens uzelf, uw gebruikers en andere partijen die u vertegenwoordigt dat u:
wijzigen, kopiëren, voor te bereiden afgeleide werken van, decompileren, of reverse engineer materialen en software op de GetTerms.io website;
verwijder alle auteursrechten of andere eigendomsnotaties van materialen en software op de GetTerms.io website;
de materialen van de GetTerms.io website aan een andere persoon of “spiegelen” de materialen op een andere server;
bewust of onachtzaam gebruik maken van de GetTerms.io website of een van de bijbehorende diensten op een manier die misbruik maakt van of verstoort onze netwerken of een andere dienst die wij leveren;
gebruik GetTerms.io of de bijbehorende diensten voor het verzenden of publiceren van intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen, frauduleus of onwettig materiaal;
gebruik GetTerms.io of de bijbehorende diensten in strijd met toepasselijke wet-of regelgeving;
gebruik GetTerms.io in combinatie met het verzenden van ongeautoriseerde reclame of spam;
gebruikersgegevens verzamelen, verzamelen of verzamelen zonder toestemming van de gebruiker; of
gebruik GetTerms.io of de daaraan verbonden diensten op een zodanige wijze dat inbreuk kan worden gemaakt op de privacy, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.
Intellectuele Eigendom
Het intellectuele eigendom van de materialen op deze website en de producten die door GetTerms.io zijn eigendom van of in licentie gegeven aan GetTerms.io, en beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht. We geven onze klanten toestemming om hun gekochte product te gebruiken voor persoonlijk of commercieel gebruik op slechts één (1) Domein. We verlenen onze websitebezoekers toestemming om de tekst van het gekochte product te bewerken zoals vereist op een permanente basis, om aan de behoeften van de website op het opgegeven domein te voldoen. Deze machtigingen vormen de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen of de Servicevoorwaarden schendt en kan op elk moment door ons worden beëindigd.

aansprakelijkheid

producten gegenereerd door GetTerms.io zijn gebaseerd op een” one size fits most ” – sjabloon en zijn niet ontworpen om te voldoen aan de specifieke vereisten van uw bedrijf of uw website en/of app. We geven geen juridisch advies en we raden u ten zeerste aan om uw eigen advocaat te raadplegen voor juridisch advies of als u niet zeker weet of uw specifieke omstandigheden wijzigingen in uw gekochte product vereisen. Onze website en de materialen op onze website worden aangeboden op een ‘as IS’ basis. Voor zover wettelijk toegestaan, geven we geen garanties, expliciet of impliciet, en wijzen we hierbij alle andere garanties af, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten. In geen geval zullen wij of onze leveranciers aansprakelijk zijn voor gevolgschade geleden of opgelopen door u of een derde partij als gevolg van het gebruik of het onvermogen om GetTerms.io, zelfs als wij of een gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In de context van deze overeenkomst definiëren we “gevolgschade” als alle gevolgschade, indirecte schade, reëel of verwacht verlies van winst, verlies van voordelen, verlies van inkomsten, verlies van zaken, verlies van goodwill, verlies van kansen, verlies van besparingen, verlies van reputatie, verlies van gebruik en/of verlies of corruptie van gegevens, hetzij onder wet, contract, eigen vermogen, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schadevergoeding of anderszins. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Scroll naar bovenArrow Up