De impact van AI op content SEO
Vooruitzichten van AI in SEO Marketing
SEO
Sorry voor eventuele fouten in de tekst. Dit is een automatische vertaling. Als u onjuistheden vaststelt, schrijft u naar ons, we zullen u dankbaar zijn. het originele artikel is in het Engels.

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing

 

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing

Hallo Beste vrienden! In dit artikel willen we jullie vertellen over de vooruitzichten van AI op het gebied van SEO marketing. Welke veranderingen hebben zich al voorgedaan, wat gaat er gebeuren en hoe sterk zal de invloed van AI zijn op SEO als geheel. We volgen de ontwikkeling van technologieën op de voet en als je geïnteresseerd bent in het implementeren van AI-tools om de SEO van je website te verbeteren, dan ben je van harte welkom om met ons te outsourcen!

Op 4 mei 2023 werd aangekondigd dat het nieuwe Bing met ChatGPT de open bètafase ingaat. Dit betekent dat elke gebruiker chat kan gebruiken om informatie te zoeken zonder zich eerst te registreren. De enige voorwaarde is dat je de Microsoft Edge-browser gebruikt. In juni belooft Microsoft Bing AI beschikbaar te maken in alle grote webbrowsers, waaronder Safari en Chrome. Deze datum kan een mijlpaal worden in zoekmarketing: het gebruik van kunstmatige intelligentie om gevraagde informatie te structureren en relevante antwoorden te geven op bestaande intenties kan een revolutie teweegbrengen in de SEO-industrie.

In de nabije toekomst zal een specifiek begrip van een reeks kwesties die verband houden met de logica van kunstmatige intelligentie en de mechanica van het verwerken van binnenkomende gegevens een zeer professionele vaardigheid worden voor elke SEO-specialist. Tegelijkertijd heeft het creëren van inhoud met behulp van AI een duidelijk verband met de ranking ervan, op voorwaarde dat kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om zoekresultaten te rangschikken, in plaats van simpelweg te verwijzen naar een bestaande algoritmische database.

**********

Wat is kunstmatige intelligentie en hoe werkt het?

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing

Het belangrijkste verschil tussen kunstmatige intelligentie en andere computerprogramma’s is het vermogen om creatieve taken op te lossen, iets wat lang is beschouwd als het exclusieve voorrecht van de mens. Tegelijkertijd is AI geen volwaardig kunstmatig brein: het scala aan taken waarvoor het bedoeld is, is aanzienlijk beperkt. De term “kunstmatige intelligentie” werd in 1956 geïntroduceerd door John McCarthy.

**********

Turingtest
In 1950 werd het artikel “Computing Machinery and Intelligence” van Alan Turing gepubliceerd in het tijdschrift Mind. Het artikel ging in op de vraag “Kunnen machines denken?”. Turing gebruikte de term “machine” om meer te verwijzen naar een algoritme dan naar een echt fysiek apparaat. Om deze vraag te beantwoorden gebruikte hij elementen uit de speltheorie. De empirische test die hij ontwikkelde wordt als volgt beschreven:

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing

“Een persoon interageert met een computer en een persoon. Op basis van de antwoorden op vragen moeten ze bepalen met wie ze praten: een persoon of een computerprogramma. De taak van het computerprogramma is om de persoon te misleiden, zodat deze de verkeerde keuze maakt.”

De machine die voor deze test slaagde, is in staat om menselijke cognitieve vaardigheden te reproduceren en kan daarom worden beschouwd als kunstmatige intelligentie.

Voor het ontstaan van AI werden veel variaties op de Turingtest voorgesteld, met als praktische toepassing het onderscheid tussen een mens en een programma. De bekendste variant is Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart), een omgekeerde Turingtest die op honderden miljoenen websites is geïnstalleerd. Het wordt omgekeerd genoemd omdat het onderscheid probeert te maken tussen een mens en een algoritme, niet tussen een mens en een machine.

In het artikel van Turing staat een markante zin:

“Ik ben ervan overtuigd dat het binnen vijftig jaar mogelijk zal zijn om machines met een geheugencapaciteit van ongeveer 10⁹ te programmeren om het imitatiespel zo goed te spelen dat een gemiddelde ondervrager na vijf minuten ondervraging niet meer dan 70 procent kans zal hebben om de juiste identificatie te maken.”

Op basis hiervan werd besloten om een algoritme te herkennen als voldoend aan de klassieke Turingtest als 30 of meer procent van de ondervragers het als menselijk beschouwt tijdens een gesprek van vijf minuten.

**********

Eugene Goostman
Op 7 juni 2014 organiseerde de Universiteit van Reading in Londen een wedstrijd om de 60e sterfdag van Alan Turing te herdenken. Vijf computerprogramma’s streden om de hoofdprijs van de Turing Test 2014. Dertig juryleden deden mee aan de wedstrijd en voerden elk tien gesprekken van vijf minuten over een vrij onderwerp: vijf met mensen en vijf met programma’s.

De chatbot Eugene Goostman, die een 13-jarige tiener uit Odessa imiteert, won de wedstrijd. 33% van de juryleden beschouwde hem als menselijk. Door de grens van 30% te overschrijden, werd Eugene Goostman het eerste programma in de geschiedenis dat slaagde voor de Turingtest.

Ondanks het slagen voor de Turingtest is het moeilijk om Eugene Goostman een volwaardige kunstmatige intelligentie te noemen. De Turingtest controleert niet de cognitieve capaciteiten van het programma, maar hun imitatie. Om hun leven te vereenvoudigen, deden de botontwikkelaars drie aannames. De chatbot beeldde tegelijkertijd

een kind,
een buitenlander,
een persoon met psychologische problemen.
Toen een van de juryleden bijvoorbeeld vroeg naar de gebeurtenissen in Odessa in mei 2014, antwoordde Eugene Goostman dat hij daar niet over wilde praten. Vanuit het oogpunt van imitatie is dit een goede zet, maar vanuit het oogpunt van bruikbaarheid zal de weigering van het programma om sommige vragen te beantwoorden niet tot iets goeds leiden in termen van commercieel gebruik.

**********

Grote taalmodellen
De volgende fase in de ontwikkeling van chatbots waren grote taalmodellen (LLM’s). Een groot taalmodel is een specifieke implementatie van kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in het verwerken en genereren van natuurlijke taal. Het is getraind op enorme hoeveelheden tekstgegevens en kan taalvragen begrijpen, genereren en beantwoorden met een hoge mate van samenhang en semantisch begrip. Grote taalmodellen kunnen teksten genereren die soms ongelooflijk realistisch lijken.

**********

De bekendste taalmodellen:
GPT (Generative Pre-trained Transformer): Een familie taalmodellen ontwikkeld door OpenAI. Het bevat een groot aantal parameters en kan tekst van hoge kwaliteit genereren op basis van pre-training op grote hoeveelheden gegevens. Het nieuwste taalmodel van deze familie is GPT-4.
BERT (Bidirectionele Encoder Representaties van Transformatoren): Dit model is ontwikkeld door Google. BERT is een contextueel taalmodel dat wordt getraind op grote hoeveelheden tekst en inzicht geeft in de context en betekenis van zinnen.
BLOOM (BigScience Large Open-access Multilingual Language Model): Een gratis model ontwikkeld in 2021-2022. De architectuur van BLOOM is vergelijkbaar met GPT3 met enkele verbeteringen.
LaMDA (Taalmodel voor Dialoogtoepassingen): Een familie van conversatie neurale taalmodellen ontwikkeld door Google. De chatbot Bard, gelanceerd in februari 2023, is gebaseerd op LaMDA.
ChatGPT
Op 30 november 2022 lanceerde OpenAI de chatbot ChatGPT, gebaseerd op het grote taalmodel GPT-3.5. Op 14 maart 2023 werd het OpenAI GPT-4 model uitgebracht.

In een gewone conversatie zijn de verschillen tussen GPT-3.5 en GPT-4 misschien niet merkbaar. Ze worden echter duidelijk wanneer de taak complex genoeg wordt. GPT-4 is betrouwbaarder, creatiever en kan subtielere instructies aan.

ChatGPT werkt op basis van een freemiummodel. Gebruikers van het gratis niveau hebben alleen toegang tot GPT-3.5, terwijl ChatGPT Plus-gebruikers ook toegang hebben tot GPT-4, beperkt tot 25 berichten per drie uur.

ChatGPT is niet op de hoogte van gebeurtenissen die zich na 2021 hebben voorgedaan, aangezien zijn training is gebaseerd op gegevens die in 2021 zijn verzameld.

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing

Het grootste probleem met ChatGPT is vandaag de dag de lage nauwkeurigheid van de antwoorden die het geeft. In sommige gevallen geeft de chatbot gebruikers fictieve antwoorden in plaats van betrouwbare informatie. De term “hallucineren” wordt gebruikt om deze situaties te beschrijven. Om dit te bevestigen, probeer ChatGPT te vragen “welke kleur heeft de stopknop in een vliegtuig?” of “hoe werkt de stopknop in een vliegtuig?”. Je zult veel nieuwe en interessante dingen leren die niets te maken hebben met onze saaie werkelijkheid.

Daarnaast zijn er problemen geweest met de kwetsbaarheid van vertrouwelijke gegevens van chatgebruikers. Op 22 maart meldde het bedrijf dat door een storing sommige gebruikers de onderwerpen van gesprekken van anderen konden zien, evenals de namen, achternamen, e-mailadressen en betalingsgegevens van betaalde abonnees van de dienst. Hoewel het lek slechts 1,2% van de ChatGPT Plus-abonnees betrof en de kwetsbaarheid inmiddels is verholpen, werd de mogelijkheid van een dergelijk lek door gebruikers als zeer negatief ervaren.

Op 11 april 2023 kondigde OpenAI op zijn blog aan dat het een bug bounty-programma had gelanceerd en zou beginnen met het betalen van gebruikers tussen $200 en $20.000 voor bugs die in zijn producten werden gevonden. Tot op heden hebben gebruikers 44 kwetsbaarheden ontdekt.

**********

Bard
Op 6 februari 2023 introduceerde Google de chatbot Bard, ontworpen om gebruikers te helpen bij het vinden van informatie. Op 8 februari 2023, tijdens een presentatie in Parijs, werd een echte fout opgemerkt in een promotievideo voor de chatbot. Op de vraag: “Welke nieuwe ontdekkingen van de James Webb Space Telescope kan ik mijn 9-jarige kind vertellen?” suggereerde een van de antwoordopties dat de telescoop was gebruikt om de allereerste beelden van planeten buiten het zonnestelsel te verkrijgen. Astronomen ontdekten meteen de vergissing: de eerste foto’s van exoplaneten zijn gemaakt in 2004 met de Very Large Telescope van de European Southern Observatory in Chili.

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing
foto: Google
Vergeleken met ChatGPT lijkt de chatbot Bard vrij bescheiden. Op dit moment is Bard alleen beschikbaar in Amerikaans Engels, Japans en Koreaans, en hij begrijpt gebruikers niet erg goed. Toen ik hem vroeg een sonnet te schrijven in de stijl van Shakespeare, bood hij een origineel gedicht van 16 regels aan. Toen ik hem vertelde dat een sonnet precies 14 regels moet hebben, wikkelde hij hetzelfde gedicht (alle 16 regels) in een codefragment en schreef blij: “Hier is een sonnet in 14 regels.” Op de vraag: “Wat is de beste zoekmachine ter wereld?” antwoordde de bot: “Ik ben een taalmodel en kan daar niet bij helpen.”

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing

**********

Wat vindt Google van inhoud die door AI is gemaakt?
Op 8 februari 2023 publiceerde het Search Console Center-blog een disclaimer waarin het standpunt van Google wordt beschreven over inhoud die is gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie. De hoofdgedachte van dit document is dat “de kwaliteit van de inhoud voor ons veel belangrijker is dan de manier waarop deze is gemaakt”. De uitleg van dit idee is vervat in de zinnen: “Het gebruik van automatiseringstools, waaronder kunstmatige intelligentie, om inhoud te maken die in de eerste plaats is gericht op het manipuleren van zoekranglijsten, is in strijd met onze spamregels” en “Om goed te scoren in Google Zoeken moet inhoud voldoen aan de E-A-T-normen (deskundigheid, gezaghebbendheid en betrouwbaarheid), evenals uniek en van hoge kwaliteit zijn en gericht op mensen.”

Uit deze verklaring blijkt duidelijk dat Google bereid is om nuttige content die door AI is gemaakt hoog te ranken, maar het is niet duidelijk of de zoekmachine tools heeft om content die door mensen is gemaakt te onderscheiden van content die door AI is gemaakt. Daarnaast is het onduidelijk hoe Google van plan is om het kwaliteitsniveau van dergelijke content te evalueren.

**********

Speculatieve fictie en AI
Op 15 februari 2023 verscheen er een bericht op de blog van Neil Clarke, de uitgever van het populaire Amerikaanse digitale speculatieve sciencefictiontijdschrift Clarkesworld Magazine, waarin hij de sterke toename besprak van werken die werden ingediend voor publicatie in het tijdschrift en die waren geschreven met behulp van AI.

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing
foto: Clarkesworld Magazine

“Het aantal spam e-mails dat leidt tot bans is deze maand opgelopen tot 38%. Hoewel het weigeren en verbieden van dit materiaal eenvoudig was, groeit het met een snelheid die veranderingen zal vereisen. Wat nog erger is, is dat de technologie alleen maar beter wordt, waardoor detectie een moeilijkere taak wordt,” schrijft Neil Clarke. “Ja, er zijn tools om plagiaat en machinaal gegenereerde tekst te detecteren, maar ze zijn gevoelig voor valse negatieven en positieven. Eén bedrijf dat zulke diensten verkoopt speelt zelfs op beide fronten in en biedt een tool aan om auteurs te helpen detectie te vermijden.”

In het artikel merkt hij op dat deze resultaten niet uniek zijn en dat redacteuren van andere tijdschriften ook met soortgelijke problemen te maken hebben gehad. Op 20 februari sloot Neil Clarke tijdelijk de inzendingen voor het tijdschrift tot 13 maart om een stroom van AI-gegenereerde verhalen van lage kwaliteit te voorkomen. Het tijdschrift voerde het beleid dat geheel of gedeeltelijk door AI gegenereerde werken niet in het tijdschrift kunnen worden gepubliceerd. Op 18 mei werd op de blog van Neil Clarke een diagram geplaatst met het aantal verboden die sinds november waren opgelegd, bijna volledig te wijten aan ChatGPT en andere taalmodellen die werden gebruikt om slechte verhalen te schrijven. Op 1 juni werd dit diagram aangepast op basis van de resultaten van een volledige maand.”

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing
foto: Clarkesworld Magazine

“Onze normale werklast is ongeveer 1100 legitieme verzoeken per maand. De hierboven genoemde cijfers komen daar nog bovenop. Voordat iemand een zang- en dansnummer opvoert “maar van hoge kwaliteit”, had geen van deze werken enige kans op publicatie, zelfs als ze onze regels niet overtraden,” aldus Neil Clark.

Zelfs het gebruik van ChatGPT als vertaler is momenteel niet wenselijk voor creatieve doeleinden. In antwoord op een vraag op Facebook of het mogelijk is om AI te gebruiken om afgewerkte verhalen uit een andere taal te vertalen, zei Neil Clark:

“Op dit moment niet. Het kan je een vaag gevoel geven van wat er is gebeurd, maar verliest veel. Als een schaduw. Een goede vertaling vereist meer dan alleen een goed begrip van de woorden, maar ook van de culturele context, genreconventies en de bedoeling van de auteur. Het verliest vaak de geest van het verhaal”.

Uit deze casus kan voorzichtig worden geconcludeerd dat AI momenteel niet gekwalificeerd genoeg is om voor creatieve doeleinden te worden gebruikt, waardoor het product mogelijk buiten het domein van “nuttige inhoud” valt waar Google het in zijn disclaimer over heeft.

**********

Bing Chat
Op 7 februari 2023 integreerde Microsoft een nieuwe chatbotfunctie op basis van OpenAI GPT-4 in Bing. Binnen 48 uur stonden er een miljoen mensen op de wachtlijst.

Bing Chat is een kunstmatige intelligentie die verschillende soorten inhoud kan schrijven, waaronder poëzie, liedjes, verhalen en verslagen. Daarnaast kan het informatie geven aan de gebruiker en informatie over de website die op dat moment geopend is in de browser. Een andere interessante functie van Bing AI is de mogelijkheid om afbeeldingen te maken op basis van tekst. Met de afbeeldingenmaker kun je een logo, tekening, illustratie of andere afbeelding maken op basis van de opgegeven tekst.

Als een vraag in de chat een zoektocht naar informatie of een product op internet inhoudt, maakt de chatbot een zoekopdracht aan, geeft een antwoord op basis van deze zoekopdracht en linkt naar de sites die bij de zoekopdracht zijn gebruikt. Dit geldt ook voor commerciële verzoeken.

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing

Op 28 februari 2023 heeft Microsoft een update voor Windows 11 geïntroduceerd. De belangrijkste verandering in verband met deze update is dat de Bing-zoekmachine met een ingebouwde chatbot direct in de taakbalk is geïntegreerd.

Introductie van de nieuwe Bing in Windows en meer

Op 4 mei 2023 kondigde Microsoft aan dat de op GPT-4 gebaseerde Bing-chatbot voor iedereen beschikbaar werd en niet langer gebruikmaakt van een wachtlijst. Om toegang te krijgen tot de open preview van de chat, log je gewoon in op Bing of Edge met je Microsoft-account. Het is ook mogelijk om toegang te krijgen zonder autorisatie, maar in dat geval zijn er slechts 5 berichten per dag beschikbaar. Geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot 20 berichten per sessie en 200 per dag.

In deze update gaat Microsoft vol vertrouwen in de richting van kunstmatige intelligentie die in sommige gevallen zoektaken oplost in plaats van de gebruiker, zoals het online reserveren van tafels in een restaurant of het gebruik van streamingdiensten om video’s te zoeken binnen de nieuwe Bing en Edge Actions service. Misschien wordt dit wel een partnerdienst in plaats van een zoekdienst. Tijdens de presentatie demonstreerde het bedrijf OpenTable voor het boeken van restaurants en Apple TV voor het zoeken naar films.

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing

De volgende golf van AI-innovatie met Microsoft Bing en Edge

Een ander belangrijk punt is het verschijnen van een speciaal blok met het antwoord van kunstmatige intelligentie bovenaan de Bing-zoekresultaten.

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing

**********

Windows Copilot
Op 23 mei 2023, tijdens de Build 2023-ontwikkelaarsconferentie, kondigde Microsoft de lancering aan van Windows Copilot, een nieuwe AI-assistent gebaseerd op GPT-4 en geïntegreerd in Windows 11. Het wordt een volwaardige AI-assistent voor de gebruiker. Het wordt een volwaardige chat die Bing Chat en ChatGPT plugins ondersteunt en zich direct op het bureaublad bevindt. Deelnemers aan het Windows Insider-programma krijgen er al in juni toegang toe. Ontwikkelaars beloven integratie met hun eigen plugins en plugins van derden.

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing

Aankondiging van Windows Copilot

Windows Copilot zal gebruikersverzoeken op de server verwerken. Er is nog geen informatie over de integratie met de zoekmachine Bing, maar gezien de logica van de ontwikkeling van AI-systemen en de update van Windows in februari is dit zeer waarschijnlijk.

Het concept van een “zoekmachine op de desktop” is interessant in termen van gebruiksvriendelijkheid, maar kan aanpassingen aan het monetisatiesysteem vereisen, met name de creatie van een speciaal formaat voor contextuele reclame.

**********

Bing Chat Experimenten
Experiment 1

Hypothese: links in Bing Chat-antwoorden komen overeen met de topposities in Bing-zoekresultaten.

Testen van de hypothese: stel de chatbot een vraag, voer vervolgens de door de chatbot gegenereerde query in Bing in en vergelijk de resultaten.

Kenmerken: om regionale problemen te voorkomen, moet de zoekopdracht de locatie bevatten. Om de zoekresultaten van Bing te analyseren, gebruiken we Edge met een uitgeschakeld profiel en een schone zoekgeschiedenis.

Zoekvraag: Waar kun je het beste kunststof ramen kopen in San Francisco met installatie?

Wat de chatbot zoekt: beste plaats om kunststof ramen met installatie te kopen in San Francisco

Resultaten: Een van de beste plaatsen om kunststof ramen met installatie te kopen in San Francisco is The Window and Door Shop, Inc. Zij zijn een familiebedrijf dat al sinds 1987 bestaat. Ze hebben een beoordeling van 4,4 op Google met 22 beoordelingen. Je kunt ze vinden op 185 Industrial St, San Francisco, CA, 941241.

**********

LINKS
wdssf.com
bing.com
winkels.bestbuy.com
yelp.com
pella.com
yelp.com

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing

Bing zoekresultaten
LINK (vierde link)
LINK ( Exacte overeenkomst is niet onder de links voorgesteld door de bot, zoeken naar gele pagina’s lijkt vergelijkbaar met de vierde en zesde links.)
LINK(Onder de links voorgesteld door de bot, is er geen exacte match. Zoeken naar gele pagina’s lijkt vergelijkbaar met de vierde en zesde link).
LINK(Onder de links voorgesteld door de bot, is er geen exacte overeenkomst.)
LINK(Onder de links voorgesteld door de bot, is er geen exacte overeenkomst.)
LINK(Onder de links voorgesteld door de bot, is er geen exacte overeenkomst.)
LINK(Onder de links voorgesteld door de bot, is er geen exacte overeenkomst.)
LINK ( Exacte overeenkomst is niet onder de links voorgesteld door de bot, zoeken naar gele pagina’s lijkt vergelijkbaar met de vierde en zesde links.)
LINK( Exacte overeenkomst is niet onder de links voorgesteld door de bot, zoeken naar gele pagina’s lijkt vergelijkbaar met de vierde en zesde links.)
LINK (Onder de links voorgesteld door de bot, is er geen exacte overeenkomst.)
LINK (Onder de links voorgesteld door de bot, is er geen exacte overeenkomst).
Conclusie
Er is geen correlatie met de zoekresultaten van Bing. De enige overeenkomst is een zoekpagina van Yelp.com. Er kan worden aangenomen dat de chatbot geen resultaten haalt uit de huidige Bing-zoekresultaten. De aanwezigheid van een link naar Bing search suggereert dat de resultaten niet afkomstig zijn van Bing search, of dat de link kunstmatig is toegevoegd om de zoekmachine te promoten.

**********

Experiment 2

Hypothese: Links in Bing Chat-antwoorden voor niet-commerciële zoekopdrachten komen overeen met de eerste posities in de zoekresultaten van Bing.

Testen van de hypothese: We stellen de chatbot een niet-commerciële vraag, voeren vervolgens de door de chatbot geformuleerde query in Bing in en vergelijken de resultaten.

Functies: Om de zoekresultaten van Bing te analyseren, gebruiken we Edge met een uitgeschakeld profiel en een schone zoekgeschiedenis. Voor de zuiverheid van het experiment vergelijken we het ook met de zoekresultaten van Google.

Zoekvraag: Waar kan ik de roman “Lolita” van Nabokov lezen?

Wat de chatbot zoekt: Waar kan ik de roman “Lolita” van Nabokov lezen?

Resultaten: Je kunt de roman “Lolita” van Nabokov lezen in paperback en hardcover, verkrijgbaar bij Books-A-Million, Amazon, Barnes and Noble. Je vindt de paperback vanaf $13,59 bij Amazon en de hardcover vanaf $23,49 bij Barnes and Noble. Je kunt het boek ook gratis online lezen zonder het te downloaden op ReadAnyBook. Als je de voorkeur geeft aan een ebookversie, kun je het vinden op Google Play Books of Google Books.

**********

LINKS
faculteit.etsu.edu
readanybook.com
play.google.com
boeken.google.nl

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing

Bing zoekresultaten
LINK (tweede link)
LINK (vierde link)
LINK (derde link)
LINK(Onder de links voorgesteld door de bot, is er geen exacte overeenkomst.)
LINK(Onder de links die door de bot worden voorgesteld, is er geen exacte overeenkomst.)
Google-zoekresultaten
LINK (vierde link)
LINK (Onder de links voorgesteld door de bot, is er geen exacte overeenkomst.)
LINK (Onder de links die door de bot worden voorgesteld, is er geen exacte overeenkomst.)
LINK (Onder de links die door de bot worden voorgesteld, is er geen exacte overeenkomst).
LINK (Het lijkt op de derde link, maar met de toevoeging van de taalparameter hl=nl).
Conclusie
Drie van de vier door de bot voorgestelde links staan in de top 3 van de Bing-resultaten. De resterende link leidt naar een PDF-bestand en staat niet in de top 10 van Bing. De correlatie met de resultaten van Google is echter veel zwakker. Interactie met Bing search kan als bewezen worden beschouwd.

Experiment 3

Hypothese: De AI voor het zoeken naar informatie gebruikt verouderde gegevens die tijdens de training zijn geïntegreerd.

Testen van de hypothese: Stel de chatbot een actuele vraag.

Zoekvraag: Wat is er gebeurd bij de Kakhovskaya waterkrachtcentrale?

Resultaten: De Kakhovskaya waterkrachtcentrale is verwoest: 11 van de 28 baaien zijn vernietigd en er is een cascadevernietiging van de centrale aan de gang. De ramp met de dam van de Kakhovskaya waterkrachtcentrale aan de Dnjepr heeft geleid tot overstromingen en verwoestingen in gebieden die door zowel de Russische als de Oekraïense kant worden gecontroleerd. President Volodymyr Zelensky beschuldigde Russische troepen ervan de hydro-elektrische centrale Kakhovka van binnenuit op te blazen en zei dat Moskou ter verantwoording moet worden geroepen voor een “terroristische aanval”.

**********

LINKS
oostelijkeherald.nl

archyde.com

straitstimes.com

Conclusie
De hypothese is onjuist, de chatbot is in staat om in te gaan op actuele gebeurtenissen.

Concluderend kan worden gesteld dat het gebruik van kunstmatige intelligentie onvermijdelijk een impact zal hebben op zoekmarketing en de SEO-industrie permanent zal veranderen. Grote taalmodellen zijn al nauw geïntegreerd met zoekmachines. Met de ontwikkeling van technologie zal commercieel zoeken met behulp van AI publiek weghalen bij traditioneel zoeken. Momenteel gebruiken grote taalmodellen bestaande zoekalgoritmen om antwoorden te vormen op intentie. Met de ontwikkeling van AI zal er echter een situatie ontstaan waarin het deze algoritmen vervangt. Als uitbreiding op SEO zal er vraag zijn naar AI-optimalisatie. De meest voor de hand liggende mogelijkheid voor zoekmachines om AI te gebruiken voor ranking is om dezelfde AI te gebruiken voor het auditen van sites en het creëren van relevante content. Naast de impact op de ranking zal het belangrijk zijn om te zoeken naar mechanismen om de reactie van de chatbot te beïnvloeden, wat een aparte dienst zou kunnen worden.

Vooruitzichten van AI in SEO Marketing

Semantische opmaak begrijpen: Basisprincipes en invloed op SEO

Semantische opmaak begrijpen: Basisprincipes en invloed op SEO

Hallo allemaal! In dit artikel gaan we het hebben over semantische opmaak en...

Hoe promotie maken via zoekopdrachten “… bij mij in de buurt”

Hoe promotie maken via zoekopdrachten “… bij mij in de buurt”

Groeten aan iedereen! Vandaag gaan we het hebben over hoe je promotie kunt...

Kern Web Vitals Gids

Kern Web Vitals Gids

Hallo SEO-enthousiastelingen! Vandaag hebben we een gids over Core Web Vitals....

Scroll naar bovenArrow Up